เบียร์ไทย ความหลากหลายของเบียร์ไทย

เบียร์ไทย


เบียร์ไทย เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในประเทศไทย ย้อนกลับไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา เบียร์ไทยในสมัยนั้นผลิตจากข้าว เรียกว่า “ข้าวหมัก” หรือ “สุราข้าว” ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ เบียร์ไทยเริ่มมีการผลิตจากมอลต์และฮอปส์ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมากขึ้น

ปัจจุบัน เบียร์ไทยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • เบียร์อุตสาหกรรม เป็นเบียร์ที่มีการผลิตเป็นจำนวนมาก โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย รสชาติและคุณภาพมีความสม่ำเสมอ เบียร์อุตสาหกรรมในประเทศไทย ได้แก่ เบียร์ช้าง เบียร์อาชา และเบียร์เฟเดอร์บรอย
 • คราฟต์เบียร์ เป็นเบียร์ที่มีการผลิตในปริมาณน้อย โดยใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงและกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม รสชาติและคุณภาพมีความหลากหลาย คราฟต์เบียร์ในประเทศไทยมีการผลิตเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีแบรนด์และรสชาติให้เลือกมากมาย

เบียร์อุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการผลิตโดยบริษัทขนาดใหญ่ 3 แห่ง ได้แก่

 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผลิตเบียร์ช้าง เบียร์อาชา และเบียร์เฟเดอร์บรอย
 • บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ผลิตเบียร์สิงห์ เบียร์สิงห์ไลท์ และเบียร์สิงห์แดง
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ผลิตเบียร์ลีโอ เบียร์ลีโอไลท์ และเบียร์ลีโอแดง

คราฟต์เบียร์

ปัจจุบันมีโรงเบียร์คราฟต์ในประเทศไทยมากกว่า 100 แห่ง ผลิตเบียร์หลากหลายสไตล์ รสชาติ และวัตถุดิบ คราฟต์เบียร์ในประเทศไทยที่ได้รับความนิยม ได้แก่ beer

 • Udomsuk ผลิตเบียร์สไตล์ American Pale Ale และ Imperial Stout
 • Golden Coins ผลิตเบียร์สไตล์ American Lager และ German Pilsner
 • Triple Pearl ผลิตเบียร์สไตล์ Belgian Witbier และ American IPA
 • Sandport ผลิตเบียร์สไตล์ Belgian Saison และ American Sour
 • Devanom ผลิตเบียร์สไตล์ American IPA และ Imperial Stout
 • Mahanakorn Brewery ผลิตเบียร์สไตล์ Belgian Tripel และ American Pale Ale
 • Pheebok ผลิตเบียร์สไตล์ American Pale Ale และ Wheat Beer
 • Full Moon Brewworks ผลิตเบียร์สไตล์ American Pale Ale และ Imperial Stout